Breathfulness Bore-out is ander dan burn-out

Breathfulness Center in Business

Re-integratie en maatwerk in reductie en preventie ziekteverzuim

Maatwerk bij re-integratie en ziekteverzuim creëert oplossingen. Iedereen heeft een visie en missie die vorm mag krijgen in ambitie. Of het nu over iets kleins gaat, misschien betrekking heeft op een hobby, of dat het grootse ideeën zijn binnen een bedrijf. Het ontdekken en vormgeven aan talenten en ambitie ontstaat door aandacht voor de mens achter werkgever/werknemer.

In essentie is er in de mens veel informatie, kennis en creativiteit aanwezig. Echter, dit komt er in de praktijk nog onvoldoende uit. Zowel uit mijn eigen jarenlange praktijkervaring als uit wetenschappelijk onderzoek bij de Leidse Universiteit blijkt dat Breathfulness het creatief en oplossingsgericht denken significant vergroot.

Preventie, reductie (langdurig) ziekteverzuim en maatwerk coaching

Mijn ervaring is dat Breathfulness, mede door preventie en reductie (langdurig) ziekteverzuim, een duurzame tool op het gebied van mens- en teamontwikkeling is. Het is niet een methode of standaard protocol. Het gaat juist om de weg naar binnen. Ik maak mensen bewust, stimuleer en daag ze uit. Ze ervaren een weg die inspireert, opent en tot diepgaande inzichten en verandering leidt. De weg om de eigen kennis, wijsheid en creativiteit te vinden. 

Dat doe ik door specifiek maatwerk coaching trajecten. Deze zijn succesvol zijn door de combinatie van verschillende invalshoeken vanuit Breathfulness, t.w. mentale coaching, lichaamswerk, opstellingen, karaktertypologie en levensfasen met het enneagram.

Een diepte investering die leidt tot een langdurig rendement. 

Langdurig rendement wordt gehaald als er een samenwerking en commitment is tussen alle betrokkenen. In de basis is er de relatie tussen werkgever en werknemer. Daar kom ik nogal eens een verstoorde relatie tegen. Een van de oorzaken daarvan ligt in de werkwijze van het omgaan van ziekteverzuim en re-integratie. Daarom sta ik hieronder stil bij diverse vraagstukken over dit onderwerp. Wellicht kan hiermee een belangrijke eerste stap genomen worden om de relatie te verbeteren.

De 7 statements van ziekteverzuim en re-integratie

Breathfulness

Het is ook voor ziekteverzuim en re-integratie een interessante tijd waar we nu in leven. Op vele gebieden, ik denk op alle gebieden, is er veel in beweging. En als het echt alle zeilen bijzetten om de juiste koers te halen, dan is er weinig tijd om werkelijk bij alles stil te staan; maar is dat werkelijk waar en effectief? Misschien hoeft dat gelukkig niet binnen jouw organisatie, omdat het ziekteverzuimpercentage lager is dan 2% en zijn onderstaande statements niet van toepassing.

Maar als het ziekteverzuim hoger ligt, wat ga je dan doen? Een idee om mij in te schakelen? Neem even tijd en lees eerst de 7 statements…

# 1 Privéomstandigheden vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid

Werkgevers nemen te veel afstand van de reden van ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de oorzaken van ziekteverzuim privé gerelateerd is. Toch kan niet voorkomen worden dat dit het functionele herstel beïnvloedt. In de praktijk blijkt het herstel bevordert te worden als de werkgever betrokkenheid toont door in gesprek te gaan met zieke werknemers. Om te kijken wat je als werkgever kunt bijdragen aan het oplossen van de onderliggende oorzaak door bijvoorbeeld tijd of (financiële) middelen beschikbaar te stellen. Het gevoel dat men er als zieke werknemer niet alleen voor staat en het vertrouwen krijgt van de werkgever is een positieve stimulans in het herstelproces.

Vraag: kijk je vooral functioneel naar werknemers of ook vanuit menselijk oogpunt?

# 2 Het weer kunnen uitvoeren van werkzaamheden heeft de hoogste prioriteit

Een van de dieperliggende oorzaken van ziekteverzuim ligt veelal in het missen van waardering en vervulling. Werkgevers denken te veel vanuit werkzaamheden en taken in plaats van arbeidsgeluk. Werknemers worden tijdens de re-integratie ‘ontzien’ door ze in de herstelperiode eenvoudige en rustige werkzaamheden te geven. Echter, dit draagt in de praktijk niet altijd bij aan het herstel. Rustige, eenvoudige, oppervlakkige werkzaamheden zijn eerder afstotend dan vervullend.

Vraag: ga je in gesprek met de werknemer om samen te bepalen welke werkzaamheden werkelijk bijdragen aan het herstel en voedend zijn voor het ervaren van arbeidsgeluk?

# 3 Tijdens de re-integratie heeft de werknemer nog weinig productieve waarde

Werkgevers onderschatten nog steeds de toegevoegde en productieve waarde van de werknemer tijdens periode van re-integratie. Er wordt onvoldoende (oprechte) belangstelling getoond tijdens de re-integratie en te weinig of te oppervlakkig benoemd wat de waarde en productiviteit is die de herstellende werknemer tijdens de re-integratie alweer bijdraagt voor het bedrijf. Vaak kijkt men of de afgesproken arbeidsuren gehaald worden, in plaats van te kijken naar de productiviteit én beleving van de herstellende medewerker.

Vraag: krijgen zieke medewerkers tijdens hun herstelperiode aandacht en waardering?

# 4 Ziekteverzuim hoort er nu eenmaal bij

De rol van de werkgever is nog ‘verbloemd’, doordat ziekteverzuim niet zichtbaar is in het jaarresultaat. Men kijkt nagenoeg alleen naar de tendens van het ziekteverzuimpercentage , terwijl het effect van ziekteverzuim – niet gerealiseerde arbeidsproductiviteit – financieel berekend kan worden als niet gerealiseerde winst.

Vraag: vermeld je dit cijfer bij het jaarresultaat van jouw onderneming? Welke acties worden er genomen en wie neemt de (financiële) verantwoording hiervoor?

# 5 Het is de verantwoordelijkheid van de arbodienst en arbo arts

Werkgevers geven zich nog teveel over aan de arbodienst en arbo arts. Hoewel de arbodienst/-arts alleen een schakel zou moeten zijn, ligt de regie in vele situaties volledig bij hun. In de praktijk blijkt dat dit regelmatig niet optimaal verloopt, waardoor werknemers zich onvoldoende gehoord en gezien voelen door het bedrijf (werkgever of manager) zelf en daarmee de betrokkenheid bij het bedrijf verliezen. Niet bevorderlijk voor een snel herstel!

Vraag: weet je hoe het contact tussen zieke werknemers en arbodienst verloopt? Weet je of er de meest effectieve en efficiënte keuzes gemaakt worden m.b.t. behandelplan en re-integratie?

# 6 Ziekteverzuimprotocol is belangrijker dan de individuele wens van de werknemer

Protocollen zijn nodig, maar een algemeen geldend ziekteverzuimprotocol, met name het gedeelte van ‘toegestane/gefaciliteerde’ behandelvormen, is in de praktijk niet voor iedere zieke werknemer toereikend. De effectiviteit stijgt niet door rigide vast te houden aan het protocol. Zelfs als blijkt dat het ziekteverzuim niet verandert, de verzuimpercentages niet omlaaggaan, of zelfs bij toename, blijven diverse werkgevers vasthouden aan het algemene protocol. Echter, door breder te kijken en maatwerk te durven faciliteren wordt de effectiviteit vergroot.

Vraag: hoe zou het zijn als met zieke werknemer besproken wordt wat voor maatwerk hij/zij nodig heeft? En wist je dat maatwerk in diverse situaties goedkoper is dan de reguliere behandelmethoden of standaard trajecten?

# 7 Het zevende statement mag je zelf invullen…

Dit waren een aantal statements die voor de werkgever gelden. Natuurlijk ligt er ook een belangrijke rol voor de werknemer, maar blijf je daar op wachten of ga je ervoor zorgen dat de hierboven beschreven statements niet op jouw organisatie van toepassing zijn?

Mijn onderscheid is een brede kijk vanuit een jarenlange werkervaring.
Enerzijds als (interim) commercieel manager en als case-manager in de zakelijke dienstverlening, en anderzijds als coach/trainer vanuit mijn eigen onderneming.

Neem contact met mij op als je een lager ziekteverzuim en effectieve re-integratie wilt.
Graag licht ik mijn visie en werkwijze toe in een persoonlijk contact. Mijn ambitie is het streven naar duurzame relaties met win-win-win situatie (de onderneming, de werkgever en de werknemer). In mijn aanpak wordt de rol en zelfverantwoordelijkheid van de werknemer optimaal meegenomen. Mijn uitdaging is met name het langdurig of frequent verzuim van werknemers reduceren die, ondanks eerdere behandeltrajecten, nog niet (volledig) hersteld zijn.

Laat je verrassen, durf jouw geld anders uit te geven en laat het realiteit worden dat het verzuim omlaag gaat.

Breathfulnesscoaching binnen bedrijven

 Deze bedrijven vonden reeds

de weg naar Breathfulness Center

Breathfulness consult harmoniserend ademen

Klik hier » om een afspraak te maken

of bel 06-54374276

Breathfulness in Business

Download hier de flyer Breathfulness Business

Breathfulness Center in Business

Lees meer over bore-out op de volgende pagina’s:

0 Shares