Coach worden? Age quod agis (Doe je ding)

Coach worden is hot. Er zijn veel opleidingen op dit gebied. Graag deel ik je hier mijn visie op opleiden. Vrij vertaald betekent Age quod agis Doe je ding. Dat is wat ik zoveel mogelijk doe. Echt mijn ding doen en voor mij is dat onder andere vormgeven aan Breathfulness. Het allereerste moment (februari 2012) dat het woord Breathfulness mij binnenviel ging er een siddering door me heen. Een fysieke beleving en intens gevoel van Ga, dit is jouw weg. Ga vormgeven aan deze energie die zich in de wereld wil manifesteren en mensen wil inspireren.

Negeren is druk bezig zijn met ontkennen. Luisteren is druk bezig zijn met ontdekken.

Verbondenheid

Mijn ding doen is me verbinden met de creërende energie die door me heen stroomt. Deze energie wil creëren en manifesteren in de wereld. Het gaat niet zozeer over het eindresultaat of de uitkomst, maar het toestaan dat deze energie door me heen stroomt. Dat maakt me blij en geeft inspiratie en levenskracht. Dan beleef ik het leven in al zijn facetten en ben ik voorbij de fase van overleven. Met de energie van Breathfulness ben ik van af 2012 verder vorm gaan geven aan de weg om invulling te geven aan het verlangen van steeds meer mensen die coach willen worden.

In de overleeffase is de energie voornamelijk in het hoofd gecentreerd. Dit zorgt ervoor dat je te waakzaam en gespannen bent. Je wordt dan beheerst door angst en controle, gevoed door oude ervaringen. En de stroom van creërende energie wordt vaak tegengehouden door vragen als is dat wel iets voor mij? Hoe moet ik dat dan gaan doen? Kan ik dit wel? Wie ben ik om dit te doen? Wat levert het op?, waardoor de stroom weer stopt en je in oude patronen en gewoonten terugvalt. De tussenfase is leven; de bewustwording dat er meer is dan overleven. Je begint ruimte te maken om te luisteren naar de beweging en je innerlijke stem.

Je ding doen is zeker niet altijd een makkelijke weg. Ook Breathfulness is vanaf het begin een intense reis geweest met vele ontdekkingen, uitdagingen en momenten van twijfel, maar uiteindelijk kwamen alle afzonderlijke delen die ik voorheen al gedaan had tot een prachtig geheel. En gelukkig heb ik dierbare mensen om me heen die, als het nodig is, zeggen wel je ding blijven doen! Het was deze stroom van inspiratie die het verlangen heeft gevoed om de weg, het gedachtengoed van Breathfulness, met zoveel mogelijk mensen te delen. Niet alleen individueel of via workshops, maar juist ook via de opleiding en masterclass alle kennis en ervaring aan mensen doorgeven die dit ook in hun leven willen integreren en willen uitdragen.

Inspireren

Doorgeven is voor mij een mooier woord dan opleiden. Voor de helderheid noem ik het nog de opleiding Breathfulnesscoach (onze invulling van het verlangen van steeds meer mensen om coach  te worden), maar het is voor mij veel meer. Het is geen top down, maar juist delen, uitwisselen en samen op weg zijn. Daar ligt mijn kracht, om uiteindelijk samen als partners vorm te geven aan de weg van Breathfulness.

Ik voel de energie al stromen bij de gedachte om binnenkort de opleiding met een nieuwe groep te starten. Het zit als het ware in mijn bloed. Mijn opleidingskeuze was al vroeg duidelijk; ik koos heel bewust voor de PA (tegenwoordig PABO). Echter, al tijdens de opleiding ervoer ik dat het schoolsysteem mij niet paste en ben ik een geheel andere weg ingeslagen. Nu lijkt het wel een vorig leven, maar het was het bankwezen dat me weer terugbracht naar het opleiden. Jarenlang heb ik opleidingen gegeven en georganiseerd voor diverse banken, maar ook toen werd ik mij bewust dat ik het anders wilde. De nadruk in die tijd lag op kennisoverdracht en het mensgerichte ontbrak.

Gelukkig kon ik vanaf 2001, bij de start van ons eigen centrum, mezelf helemaal geven in opleidingsvormen die me werkelijk vervulling geven. Het heeft mezelf heel veel gebracht, mede door opleidingen in het buitenland te geven (België, Duitsland, Kenia). Onder andere om te ervaren dat we overal ter wereld dezelfde vervulling nastreven, namelijk doen waar je blij van wordt door je vrij te maken van de lasten die je meedraagt uit je verleden. Terwijl ik dit schrijf, voel ik de energie al stromen, want het geeft mij zoveel voldoening om mijn ervaringen te delen op de wijze die bij mij past – delen om te vermenigvuldigen.

Delen is geloven in jezelf , delen is vermenigvuldigen

De opleiding geeft je toegang tot de keuken, tot alles wat Breathfulness in huis heeft. Om dit tot je te nemen, te ervaren, te integreren en daarna vanuit je eigen authenticiteit vorm te geven. Het is veel, maar daar krijg je dan ook bewust de tijd voor. Er wordt wel eens gevraagd of ik geen ‘turbo-opleiding’ heb, maar dat past niet binnen mijn filosofie. Ik geloof erin dat je het eerst zelf moet doorleven, om het daarna door te kunnen geven. Om het zelf te doorleven is tijd nodig. Integratie kun je niet vooraf lineair in de tijd uitstippelen. Het gebeurt voor een ieder in zijn/haar eigen tempo. Integratie heeft in ieder geval tijd nodig. Daarom is er tussen elke module een periode van ongeveer vier weken om het in jezelf ‘te laten landen’.

Diverse methodieken

Naast de specialisatie van het harmoniserend ademen en de nieuwe dimensie van het enneagram (de levensfasen) worden diverse andere methoden en technieken ingezet om bewustwording te creëren en het proces van integratie en harmonisatie te versterken. Denk hierbij onder andere aan NLP, (familie)opstellingen en energetische geneeskunde. Het bijzondere aan de methoden en technieken is dat ze nu vanuit het perspectief van Breathfulness ervaren worden en dat geeft weer nieuwe inzichten en ervaringen.

Ik hoor van deelnemers aan de opleiding, die vooraf bijvoorbeeld al NLP of opstellingen gevolgd hebben, dat ze het door het gedachtengoed van Breathfulness het werkelijk anders ervaren en de toegevoegde waarde zien om het vanuit de context van Breathfulness toe te passen. Dat bevestigt dat alles, wat je al eerder aan kennis en opleiding ervaren hebt, niet dubbel is, maar nu op een diepere laag geïntegreerd wordt. Dat is voor mij een belangrijke doelstelling: integratie van de eerdere opgedane levenservaringen, om zo verrijkt de professie van Breathfulnesscoach te beleven en uit te dragen.

Iedereen groeit

Ik zie nog steeds mijn eigen groei door het geven van de opleiding. En daar geniet ik van! Zoals cliënten in de individuele consulten altijd een boodschapper of spiegel zijn van een deel van mezelf, geldt dit ook voor deelnemers aan een opleiding.

Tegenwoordig geef ik naast de opleiding Breathfulnesscoach ook een masterclass op het gebied van het Enneagram. Heerlijk om deze specialisatie – de nieuwe dimensie van het enneagram – op deze wijze met andere professionals te delen. Ook hierin deel ik mijn kennis en ervaringen om de ander te verrijken. 

Voor mij is opleiden op reis gaan

Je kunt niet altijd vooraf weten waarom je de opleiding Breathfulnesscoach komt doen. Er zijn verschillende invalshoeken die je kunnen doen besluiten om hier aan deel te nemen, zoals

  • voelen en weten dat dit de weg is die je zelf volledig wilt integreren in je leven én professioneel wilt gaan uitdragen.
  • het besef al hebben dat het iets voor jou is, maar nog niet duidelijk hebt wat je naar anderen toe mee zult gaan doen.
  • als verrijking voor jezelf te zien, door de kennis en ervaringen van alle thema’s die aan bod komen te beleven en te integreren.
  • de plaats van het lichaamsgerichte; dit neemt een belangrijke plaats in, waardoor je de verbinding en het contact met je eigen lichaam versterkt.
  • het deelnemen in een groep mensen die ook op reis zijn en kiezen om de weg van Breathfulness te doorleven.

Het algemene kenmerk van de deelnemers is hun resonantie met de weg van Breathfulness. Het innerlijke gevoel en verlangen, de stem van hun hart, die zegt en inspireert om dit te gaan doen. Doordat ik niet vooraf de uitkomst moet weten, maar me juist focus op de reis die afgelegd gaat worden, is er plaats voor iedereen die de resonantie voelt met deze visie. En dat is direct voelbaar in de groep. Het is de onderlinge verbondenheid die al vanaf de eerste ontmoeting bij de start van de opleiding gevoeld wordt. Ik voel het als een groot voorrecht om hier deelgenoot van te mogen zijn!

0 Shares