Bore-out is een signaal van:

 

een verlangen naar vervulling.

 

Onderneem een innerlijke reis naar je passie!

 

Een bijzondere oplossing: Retreat Terug naar je ware zelf

Waar in de afgelopen jaren de burn-out veelvuldig voorkwam, is er nu de opkomst van de bore-out. Dit is een gunstige ontwikkeling. Niet fijn als je erin terecht komt, maar het laat zien dat het aspect als werkplezier en vervulling veel meer prioriteit krijgt dan voorheen. Het herinnert je eraan dat het leven meer is dan werken vanuit patronen, verwachtingen of verplichtingen. Het gaat uiteindelijk om voldoening en vervulling.

Auteur: Marco de Jager, mede grondlegger van Breathfulness en ontwikkelaar van de nieuwe enneagram-dimensie Levensfasen.

 

Is bore-out de nieuwe burn-out? Ja en nee.

Ja, omdat in beide situaties er onvoldoende of geen energie meer is om tot actie over te gaan.

Ook ja, omdat in beide situaties diverse lichamelijke klachten komen die soms overeenkomen. Maar als oorzaak een ander oorsprong hebben. In beide situaties wil je lichaam niet meer verder. De energiestroom, je vitaliteit, stagneert en gevoel van lusteloosheid, naar binnen gekeerd raken, de weg eruit niet zien.

Nee, omdat burn-out te maken heeft met gedachten van moeten voldoen aan eigen of andermans verwachtingen en dat je daarin tekortschiet. In eerste instantie ga je je eigen grenzen verder opschuiven, nog meer inzet leveren, totdat uiteindelijk je energie op is. Een bore-out heeft te maken met het niet meer vinden van voldoening in wat je aan het doen bent. Je komt erachter dat wat je doet niet gebeurt vanuit wie je werkelijk bent of wilt zijn. Het wordt niet gedreven door passie, maar je doet het vanuit patronen, verplichtingen, verantwoordelijkheidsgevoel. Bij een bore-out is het moment gekomen dat je lichaam signalen geeft om je hiervan bewust te maken. Er is niet altijd sprake van dat je geen energie meer hebt, maar je kunt het niet meer opbrengen om de energie weer op dezelfde wijze in te zetten.

 

Is bore-out een nieuw verschijnsel?

Op zich niet, het is al lang aanwezig, alleen wordt het proces nu herkent en krijgt het een plaats. Waar voorheen oplossingen gezocht werden in (tijdelijk) taken verlichten tot aan een tijdelijke break nemen, geven deze nu geen oplossing meer. Jaren geleden dacht men een oplossing te creëren door het faciliteren van een sabbatical. Men ging er even tussen uit en dan zou het opgelost zijn. In diverse situaties lukte het, omdat men ontdekte dat er andere keuzes gemaakt moesten gaan worden. Dat er een andere weg ingeslagen moest worden.

Echter, in veel gevallen ging men na de sabbatical weer op de oude voet verder. Men was er even lekker tussen uit geweest, maar men was vergeten te ontdekken wat er werkelijk nodig was. Men nam even tijd  om een reis te maken, iets avontuurlijks te doen, te gaan vissen of een andere hobby, tot aan een verbouwing aan toe. Echter, de tijd zou juist ook besteed moeten worden aan de weg naar binnen.

 

Bore-out is het verlangen om weer vervulling te ervaren

Een bore-out is niet altijd te beredeneren. Omstandigheden (in materiële zin) lijken perfect, maar ze geven niet wat je innerlijk nodig hebt. Het brengt geen voldoening meer en je voelt geen passie, geen bezieling, om door te gaan op de weg die je aan het gaan bent. De sprankeling wordt niet meer gevoeld. Er stroomt geen adrenaline meer door je aderen, wat je voorheen in actie bracht. Er is een te laag gehalte aan dopamine, het gelukshormoon, dat eerder als ‘beloning’ ervaren werd als je hersenen aangaven dat je dingen deed die dit verdiende. De afname aan dopamine dat door de hersenen afgegeven wordt brengt een lusteloosheid, onbevredigend gevoel naar boven. Je voelt geen power, geen drive meer, om in actie te komen. Wat je deed voldoet niet langer meer. Het verveelt in plaats dat het inspireert.

 

Bore-out vraagt om zelfreflectie

Een bore-out hoeft niet zo lang te duren, veelal korter dan een burn-out. Omdat, zoals hierboven al beschreven er geen sprake hoeft te zijn dat je over je grenzen heen bent gegaan. Dat je helemaal op bent. Bij een bore-out voel je je eerder leeg dan op. Leeg omdat er geen plezier, voldoening en vervulling ervaren wordt. Een bore-out vraagt veel meer om jezelf een spiegel voor te zetten en open in de spiegel te kijken. En jezelf vragen te stellen als: wie ben ik in essentie? Heb ik iets nodig om te ontdekken wie ik in essentie ben? Wat is mijn passie? Waar word ik (weer) blij en gelukkig van?

Vragen die je, zonder vooraf een kader of grenzen te stellen, mag gaan beantwoorden. Niet vooraf jezelf begrenzen door gedachten als het moet wel in die of die richting gaan… of eerst de ander, dan pas eventueel ik… Vrij en open antwoorden op laten komen. Dat is niet makkelijk, want de gedachtestroom met allerlei beperkende overtuigingen, te sterke verantwoordelijkheidsgevoelens, overheersende minderwaardigheidsgevoelens, etc. kunnen overheersen. En daarmee de toestroom van antwoorden tegenhouden.

 

Luisteren naar, vertrouwen op en handelen vanuit je intuïtie

Het is weer contact maken met je gevoel en te luisteren én vertrouwen op je ingevingen, je intuïtie. Je lichaam is een belangrijke signaalgever, maar als je uit contact bent met je lichaam, merk je het signaal niet op. Als je zelfvertrouwen dan ook nog omlaag is gegaan, durf je er niet eens meer op te vertrouwen als je het signaal wel zou waarnemen. Intuïtie komt van het Latijnse woord Intueor en betekent aandachtig aanschouwen, innerlijk zien. Intuïtie wordt ook het zesde zintuig genoemd of luisteren naar het onderbuikgevoel.

Je kunt Intuïtie niet bedenken, het vraagt om open stellen voor. Je hoofd leegmaken en luisteren naar je innerlijke stem, ook wel de stem van je hart genoemd. De stem van je ziel. Niet zweverig, maar het diepere, innerlijk weten, het hogere bewustzijn. Het bewustzijn dat zich niet baseert op het verleden en dit herhaalt, maar de wijsheid uit het verleden in het nu brengt. Het bewustzijn dat vanuit het nu, open en vanuit mogelijkheden naar de toekomst kijkt. En ingevingen laat ‘opkomen in de vorm van bewustwordingen, ideeën, oplossingen en antwoorden.

Bore-out en intuïtie gaat verder dan het mentale. Waar misschien gedacht wordt dat het wel even op te lossen is met een mentaal trucje, is dit bijna altijd onvoldoende. Het gaat om een verandering op overtuigingsniveau én op gevoelsniveau. Pas als je de nieuwe inzichten of antwoorden voelt, worden ze waarheid voor je. Dan heb je het gevoel dat je het al beleeft en ga je ook sneller weten hoe je het vorm gaat geven. Dit gaat gepaard met al een beeld krijgen van hoe het er dan uitziet.

 

De ommekeer

Belangrijk is dat als het ware elke cel van je lichaam ermee in contact is. Dat je van denken naar voelen bent gegaan. Je weer verbonden bent met je lichaam. Lichaam en geest zijn weer een geworden. Dan beleef je het, dan vibreert het. Je voelt opnieuw de adrenaline door je heen stromen en wilt in actie komen. Tegelijkertijd wordt er weer dopamine aangemaakt, omdat je al een gevoel van vervulling en geluk ervaart als je eraan denkt.

Voor de zelfreflectie, het in contact komen met je gevoel en het ‘beleven’ van de gedachte en het beeld van de ommekeer is een stimulerende omgeving nodig. En mensen die je helpen om te reflecteren zijn dan zeer welkom. Denk hierbij aan coaching. Maar daarnaast zijn ook diverse trainingen tot aan een Retreat/Retraite mogelijkheden om deze weg naar binnen af te leggen.

Ik noem hier bewust het woord coaching in plaats therapie. Bij coaching staat centraal dat je geholpen wordt om het antwoord te vinden. De coach geeft niet het antwoord, maar brengt je op de weg om het antwoord zelf te vinden. Een coach schrijft niet voor, maar een coach motiveert, inspireert en confronteert waar nodig.

Soms is individuele coaching niet genoeg. Enerzijds omdat het tekort is. Na het consult (meestal ongeveer 1,5 uur) ga je weer verder waar je mee bezig was. Terwijl soms het proces waar je inzit en tijdens de coaching mee in aanraking kwam, meer tijd en verdieping nodig kan hebben. Anderzijds omdat het vraagstuk of jij zelf op dat moment meer uit een groep zal halen in plaats van individueel. Een groep van mensen die in een soortgelijke situatie zitten geeft herkenning. Delen en uitwisselen leidt in diverse situaties tot antwoorden. En de groepsenergie, doordat je met gelijkgestemden bent, versterkt de individuele processen van de deelnemers.

 

Van coaching tot aan Retreat

Binnen Breathfulness hebben we diverse mogelijkheden. Naast de individuele coaching geeft de Retreat de grootste verdieping; een zesdaagse innerlijk reis naar antwoorden op wie je bent en wat je wilt.

De Retreat, ander woord is Retraite, is de uitgelezen mogelijkheid om ruimte en diepgang in je proces te ervaren. Elementen als ontdekken, voelen, bewustwording, beweging, ontspanning zorgen ervoor dat de thema’s als van denken naar voelen, verbinding tussen hoofd en hart, ervaren van bezieling en vreugde, eenwording tussen je volwassen ik en je kleine ik, ervaren en beleefd worden. Een diversiteit aan bewustwordingsoefeningen en de dagelijkse ademsessies creëren de integratie van de ervaringen.

Twijfel niet langer als je dit artikel met je resoneert en je herkenning ervaart in wat geschreven is over de bore-out. Kom in actie om op een innerlijke reis en ontdekkingstocht te gaan. Om weer voldoening en vervulling te ervaren. Gun jezelf bijvoorbeeld de bijzondere ervaring van de Retreat, vanuit de overtuiging dat je het waard bent!

 

Lees meer over bore-out op de volgende pagina’s:

 

Intensive Retreat

Breathfulness Retreat in Athanor LochemEen bijzondere en inspirerende reis om antwoorden te vinden, om de verbinding tussen ratio en voelen, tussen hoofd en hart, tussen lichaam en geest, te herstellen. Om te ontdekken wie je bent en wat wilt. Om vervulling te vinden en vanuit passie, vanuit hart en ziel, je leven vorm te geven.

Individueel consult

Individuele coaching om antwoorden te vinden tijdens de bore-outEen individueel consult om bewustwording,te krijgen over waar je je nu bevindt én tools krijgt om antwoorden te vinden op je vragen. Je komt ook zelf in beweging door het ervaren van de harmoniserende ademhaling. Een belangrijk onderdeel van het consult om de weg van hoofd naar hart af te leggen.

0 Shares