Respect bekeken vanuit de mannelijke en vrouwelijke energie

Mannen zouden meer respect voor vrouwen moeten hebben, wordt vaak gezegd en geschreven. Maar geldt dit alleen voor mannen?

Om balans in het leven te krijgen gaat het niet alleen om het intomen van de mannelijke energie of dat de mannelijke energie zijn ware gezicht te laten zien. Het heeft meer nodig, namelijk ook aandacht voor de vrouwelijke energie.

Mannelijke energie is meer naar buiten gericht, wil zich laten gelden en heeft een sterke manifestatiedrang. Door deze energie ben je in staat om vorm te geven aan je ideeën, om te creëren en jezelf in de wereld neer te zetten. Vrouwelijke energie is meer naar binnen gericht, gericht op verbinding met het hart, je intuïtie en je gevoelens.

Het een kan niet zonder het ander. Stel jezelf voor dat het mannelijke en vrouwelijke samen een cirkel vormen, met ieder een gelijkwaardig deel. In het leven is er continue beweging tussen deze twee, soms heb je momenten dat het ene nadrukkelijker aanwezig is zonder dat dit ten koste gaat van de kracht van het andere. Voor zowel de man als de vrouw vraagt het om een harmonisch geheel, waarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie vanuit hun authentieke kracht aanwezig zijn, waardoor de cirkel toch in balans is, los van het feit of er meer mannelijke of vrouwelijke energie gebruikt wordt.

Respect vanuit de mannelijke en vrouwelijke energie wil zeggen dat ze beide hun ware kracht laten zien, waardoor ze elkaar aanvullen en versterken. Als de mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn wordt je elektromagnetisch veld versterkt. Dit heeft grote invloed op de cel-werking en op de afstemming met je hoger bewustzijn. De cel-werking gaat over het opnemen van voedingsstoffen en levensenergie. Hoe sterker het elektromagnetisch veld, des te beter kunnen de voedingsstoffen en levensenergie door de cellen worden opgenomen, waardoor ze krachtiger hun levensprocessen (de impulsen) kunnen volbrengen. Daarnaast zorgt het sterkere elektromagnetisch veld er ook voor dat de cellen hun afvalstoffen beter loslaten, waardoor de cellen en omgeving schoner worden. Het proces van aantrekken en afstoten vindt dan optimaal plaats, de onderlinge communicatie tussen de cellen is beter en er is meer ruimte voor de verbinding met het hogere bewustzijn. Via je intuïtie ontvang je de boodschap van de ziel, waardoor er zowel op fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel vlak vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid gerealiseerd wordt. Je voelt je meer in balans, verbonden met zowel het aardse als het hogere bewustzijn en vanuit je essentie geef je vorm aan het leven.

Respect vanuit de mannelijke energie wil zeggen dat deze energie een veld creëert waarin veiligheid en bescherming ervaren wordt. Een gevoel van ondersteuning om wat in het hart leeft naar buiten te durven en kunnen brengen. De mannelijke energie is de impuls om te manifesteren, is de vonk die leidt tot actie en beweging op gang brengt. Dan is de mannelijke energie inspirerend, uitdagend en uitnodigend en komt de kracht vanuit liefde tot stand.

Respect vanuit de vrouwelijke energie wil zeggen dat deze energie ervoor zorgt dat er geluisterd wordt naar je intuïtie, de boodschap van je ziel. Deze energie inspireert en doet recht aan wat er werkelijk gemanifesteerd wil worden. De vrouwelijke energie verbindt, zowel met het hart, als vanuit het hart. Het zorgt voor echtheid en brengt je naar de essentie van het leven. Dan is de vrouwelijke energie ontvankelijk en op een mooie wijze kwetsbaar en komt de liefde vanuit kracht tot stand.

Het ontbreken van respect zorgt voor disbalans. Als de mannelijke energie respectloos is gaat dit vooral over respect naar buiten toe, naar de ander en veelal richt zich dat op de vrouwelijke energie. De mannelijke energie wordt dan een overheersende, dominante energie en walst als het ware over de vrouwelijke energie heen. Als de vrouwelijke energie respectloos is gaat dit vooral over respect naar binnen toe, naar zichzelf en gaat dit ten koste van de oerkracht van de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie krimpt dan als het ware ineen. Tegelijkertijd creëert dat juist ruimte die ingenomen kan worden door een dominante mannelijke energie, waardoor er een cumulerend negatief effect optreedt; de vrouwelijke energie sluit zich af en kan door overheersende mannelijke energie zich nog meer gaan afsluiten.

Vaak wordt voor het oplossen van disbalans gewezen naar de mannelijke energie. Daar ligt hét knelpunt en dat is waar de verandering moet plaatsvinden. Dit is ook te zien in de gehele #metoo beweging (hype). Echter, dit is maar een deel van de oplossing, want als de vrouwelijke energie geen respect voor zichzelf krijgt, blijft er een hiaat en daarmee ontbreekt een belangrijke schakel om de overheersen de mannelijke energie om te buigen naar zijn ware kracht.

Als we teruggaan in de tijd zien we dat al vele eeuwen de mannelijke energie overheersend en dominant aanwezig is, waardoor er voor de vrouwelijke energie onvoldoende ruimte was. Dit ligt niet alleen aan de mannelijke kant, het lag ook aan het ontbreken van impulsen vanuit de vrouwelijke energie. Doordat er onvoldoende respect was voor de vrouwelijke energie kon deze ook ‘misbruikt’ worden. Absoluut niet om het daarmee goed te praten, maar belangrijk om in te zien dat er voor een dader ook een slachtoffer nodig is om daadwerkelijk dader te worden. Om te zorgen dat er geen dader meer is, moet de slachtofferrol losgelaten worden. Dat doe je niet alleen door je te richten op de dader. Daarom is het in deze tijd ook hard nodig dat er aandacht is voor het versterken van de vrouwelijke energie als tegenhanger van de mannelijke energie. Respect voor de vrouwelijke energie zorgt ervoor dat je grenzen stelt, dat je gaat staan voor de verbinding met het hart, dat je het proces van aantrekken en afstoten op een natuurlijke wijze laat verlopen. Dan is de vrouwelijke energie ontwapenend en kan de mannelijke energie tot rust komen, dat wil zeggen op de juiste wijze zijn kracht en impulsen laten zien. Dan bewegen de mannelijke en vrouwelijke energie zich op een harmonische wijze in de cirkel.

De boodschap voor mannen: ga datgene doen wat je nodig hebt om liefdevol je mannelijke energie te omarmen en je hart open te stellen om je vrouwelijke energie toe te laten.

De boodschap voor vrouwen: ga datgene doen wat je nodig hebt om je vrouwelijke energie krachtig tot haar recht te laten komen door je harmonisch te gaan verbinden met en je open te stellen voor je mannelijke energie.

Voor beiden een uitdaging, maar er is geen ontkomen meer aan. De tijd van ontkennen en wegvluchten is voorbij. Het is nu tijd om het aan te gaan. Geef jezelf een van de grootste cadeaus die je in het leven kunt krijgen door deze weg in te slaan. Je zult er geen spijt van krijgen!

0 Shares