Alles heeft een positieve intentie

Het is een van de vooronderstellingen van NLP, maar hoe leg je dat uit met wat er tegenwoordig gebeurt:

–       1,5 m maatschappij, gebaseerd op???

–       Bezoekbeperking ouderen, gebaseerd op???

–       Continue handen wassen tot aan ‘stuk-wassen’, gebaseerd op???

–       Mondkapjesplicht, gebaseerd op???

En wat te denken van de komende noodwet maatregelen:

–       Quarantaine verplichting, gebaseerd op???

–       Quarantaine controle aan de deur, gebaseerd op???

–       Binnentreden en zelfs uit huis plaatsing bij Corona verdenking, gebaseerd op???

Bewust is bij iedere maatregel – gebaseerd op??? – geschreven.

In de persconferentie van 6 augustus werd verteld dat wat je leest over andere landen wel anders is dan wat er gebeurt als je het dubbel checkt, maar hoe zit met het onze eigen mainstream media en wat er allemaal verteld wordt door de regering, wetenschappers en virologen?

Terug naar de positieve intentie achter elk gedrag…

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter de continue angst verspreiding en dreiging met een volgende lockdown? Een strategie om draconische maatregelen in te voeren is eerst angst zaaien, waardoor mensen ‘blij gemaakt kunnen worden’ met ‘verlossende’ maatregelen…

Hoe leg je uit dat de registratieplicht in de horeca nu ook voor terrassen geldtEven een kanttekening hierbij: er wordt vastgelegd wanneer je op terras gaat zitten, maar niet wanneer je het terras verlaat. Als blijkt dat er sprake is geweest van terrasbezoek door een persoon met het Covid-19 virus krijg je een verzoek (of dwang) om je te laten testen… maar als je al eerder weg was dan de besmette persoon op het terras arriveerde, wat is dan de noodzaak? Waarom wordt het vertrek niet geregistreerd? Wordt dit genegeerd om maar zoveel mogelijk testen te kunnen doen, zodat het nieuwe meet-getal – het aantal besmettingen – verder omhooggaat…?

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter de verandering van loslaten van de graadmeter ziekenhuis- en IC-opnames? Hiervoor is het aantal besmettingen in de plaats gekomen, waarbij niet het percentuele aantal besmettingen in verhouding tot het aantal tests gehanteerd wordt, maar alleen het absolute aantal…

Hoe leg je de positieve intentie uit dat berichtgeving over het aantal ziekenhuisopnames naar de achtergrond is geraakt? Het is al geruime tijd nagenoeg nihil…

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter het woordgebruik tijdens de persconferentie van vorige week? Waarin premier Rutte vertelde We hebben hier geen dictatuur en ik ben ervan overtuigd dat we deze keuze niet gaan maken… Het is nu wel gezegd en wat volgt straks als de cijfers niet zijn zoals de regering wenst…?

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter de bewering dat we pas veilig zijn als er een vaccin is? Nog steeds worden andere geneesmiddelen genegeerd en ligt er geen nadruk op het op natuurlijke wijze versterken van ieders immuunsysteem… Wel is groot in het nieuws dat er extra griepvaccins voor het komende griepseizoen besteld zijn, omdat men verwacht dat meer mensen dit willen. Maar uit de cijfers vanaf maart blijkt toch dat er geen griep meer is…

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter de mondkapjesplicht om een gedragsverandering te realiseren? Spreekwoordelijk monddood maken van mensen…?

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter het niet mogen juichen en zingen tijdens voetbalwedstrijden terwijl er voldoende afstand genomen wordt en het in de buitenlucht plaatsvindt? Niet meer uiten van vreugde en blijheid maakt mensen krachtelozer, waardoor er ruimte is voor de nieuwe wereld orde…?

Hoe leg je uit wat de positieve intentie is achter het bemoederen van de jongvolwassenen door geen alcohol toe te laten en eindtijd van 22.00 uur bij introductie weken? Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar, ook jongeren, omdat zij op het punt staan een volwaardige en gelijkwaardige positie in de maatschappij (in het leven) in te nemen, maar zonder vertrouwen gaat dat niet lukken. Dus wegnemen van hun vertrouwen is ook deze groep hun kracht ontnemen, waardoor hun weerstand tegen nieuwe maatregelen kleiner zal gaan worden, aangezien er tevens dreiging is van absurde sancties bij niet naleven van…

Voor mij is de positieve intentie van de huidige tijd en alles wat er plaatsvindt dat het mij ertoe leidt om te onderzoeken en te ontdekken wat voor mij waar is; welke realiteit voelt voor mij kloppend? Het doet een beroep op mijn vertrouwen om mijn innerlijke wijsheid nog sterker te maken.

Het gaat er nu steeds meer om dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en datgene gaat doen, die keuzes gaat maken, die rechtdoen aan wie en wat ij bent. Keuzes die voor jou kloppen en resoneren met wat je hart je ingeeft. Niet klakkeloos meegaan met wat in de reguliere media geschreven wordt, wat de regering, wetenschappers en virologen roepen, maar je breed laten informeren. Naar alle invalshoeken kijken en dan je eigen positie bepalen.

In contact komen met je eigen wijsheid om beslissingen te gaan nemen als

–       je besmet raakt met Covid-19 – wat ga je dan doen? Welke behandeling ga je beginnen?

–       je bewust wordt dat je huidig weerstandsniveau te laag is – wat ga je daar nu al aan doen? Welke acties ga je nemen (zowel op het gebied van voeding, beweging, ontspanning) als op het gebied van bewustwording?

–       de Corona APP beschikbaar gesteld wordt – ga je hierin mee?

–       het vaccin beschikbaar gesteld wordt – ga jij dit preventief innemen of ben je al bezig om op een andere wijze je weerbaarheid te optimaliseren?

–       …

De huidige tijd vraagt je om je bewustwording te vergroten, de realiteit – jouw waarheid – te ontdekken om keuzes te maken én om je zelfvertrouwen (eigenwaarde, etc.) te versterken, zodat je de kracht krijgt en houdt om te gaan staan voor jouw waarheid en jouw keuzes.

Een enorme uitdaging waar we als mens voor staan én tegelijkertijd een enorme kans om een potentieel in jezelf aan te boren. Een potentieel dat (nog ongebruikt) ligt te wachten op jouw actiebereidheid om vandaaruit daar te leven en te handelen.

Het is dé tijd om het hartsbewustzijn te versterken, om volledig recht te gaan doen aan wie jij in essentie bent en wat jij de wereld te bieden hebt. Niet vanuit onderdanigheid, maar vanuit volwaardigheid en gelijkwaardigheid. Om te gaan staan en blijven staan voor je vrijheidsrecht en grondrecht!

0 Shares